میگو وانامی پرورشی

میگوی وانامی بومی آبهای دریای مکزیک، آمریکای مرکزی و جنوبی و جنوب کشور پرو است. در فواصل سالهای1970 تا 1980 از مکزیک و پرو به سواحل امریکای لاتین راه یافت و به شمال غربی سواحل آمریکا و هاوایی منتقل شد و انتشار آن از سواحل شرقی آتلانتیک تا کارولینای شمالی و تگزاس و سرتاسر شمال مکزیک، نیکاراگوئه و برزیل گسترش یافت، بطوری که اکثر کشورهای این منطقه در حال پرورش میگوی وانامی می باشند و به تبع آن در آسیای جنوب شرقی و کشورهایی همچون چین، تایوان، تایلند، فیلیپین و مالزی این گونه میگو پرورش داده می شود. به دلیل مزیت های این میگو در مقایسه با سایر گونه های پرورشی از جمله سرعت رشد، تحمل دامنه وسیعی از تغییرات دما و شوری آب، ضریب بازماندگی و راندمان تولید بالا، امکان تولید مولدهای مقاوم به بیماری و کاهش هزینه تولید، این گونه قابلیت خود را به عنوان جایگزین میگوهای پرورشی کم بازده بخوبی نشان داده است.