بیش از 150 نوع ماهی متفاوت در خلیج فارس یافت میشود.بیشتر آبزیان خلیج فارس به جز چند مورد که وارد آب های رودخانه کارون و بهمن شیر وارد می شوند ما بقی در آب های شور زندگی کرده و در همانجا تخم ریزی و تولید مثل می کنند.از مهمترین انواع ماهی های تجاری خلیج فارس میتوان به زبیده , حلوا سفید و حلوا سیاه و شیر ماهی , شانک , سنگسر , میش ماهی , هامور , شوریده , کفشک , سورخو اشاره کرد.

از دیگر محصولات غذایی با ارزش خلیج فارس میتوان به میگو اشاره کرد.

انواع صدف های خوراکی نیز در برخی از سواحل مانند بندرعباس و ساحل صدف در بندر لنگه همچنین در اطراف بعضی از جزایر مانند هرمز , قشم , لارک نیز یافت میشوند که بازار عمده آن کشورهای اروپایی است.

This post is also available in: English