منابع غذایی خلیج فارسی

بیش از ۱۵۰ نوع ماهی متفاوت در خلیج فارس یافت میشود. بیشتر آبزیان خلیج فارس به جز چند مورد که وارد آب های رودخانه کارون و بهمن شیر وارد می شوند ما بقی در آب های شور زندگی کرده و در همانجا تخم ریزی و تولید مثل می کنند. از مهمترین انواع ماهی های تجاری خلیج فارس میتوان به زبیده، حلوا سفید و حلوا سیاه، شیر ماهی، سنگسر، میش ماهی، هامور، شوریده، کفشک و سورخو اشاره کرد. از دیگر محصولات غذایی با ارزش خلیج فارس میگو می باشد.
انواع صدف های خوراکی نیز در برخی از سواحل مانند بندرعباس، بندر لنگه و همچنین در اطراف بعضی از جزایر مانند هرمز،  قشم و لارک نیز یافت میشوند که بازار عمده آن کشورهای اروپایی است.

This post is also available in: English