کیفیت گوشت میگو

گوشت میگو از نقطه نظر پروتئین بسیار غنی و نسبت به گوشت دامهای کشتاری دارای میزان پروتئین بیشتری است. مزیت دیگر گوشت میگو بالا بودن میزان املاح و بخصوص کلسیم و فسفر است. با توجه به این نکته که ارزش غذایی گوشتهای مختلف در درجه اول مربوط به میزان پروتئین و املاح آن است، گوشت میگو از این نظر دارای کیفیتی ممتاز می باشد. از نظر تامین پروتئین غذایی، با در نظر گرفتن میزان صید میگو و امکان توسعه و تکثیر این محصول در دریای جنوب بایستی توجه خاص به این محصول با ارزش مبذول شود.

This post is also available in: English